Hur ofta Kan Jang?

Hur ofta Kan Jang?

Hur ofta Kan Jang?

Hur du tar Kan Jang Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen. Barn under 12 år: Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Kan Jang 200 ml?

Det här är ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning. Kan Jang är ett t traditionellt växtbaserat läkemedel som används för att lindra förkylningssymtom hos vuxna och barn över 12 år.

Kan Jang biverkningar?

Eventuella biverkningar Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva. Mag- och tarmbesvär kan förekomma. Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi (hjärtklappning) och huvudvärk kan förekomma.

Kan Jang bästa pris?

Det billigaste priset för Bringwell Kan Jang 300ml just nu är 103 kr. Det är en av de 100 mest populära produkterna i kategorin Övrigt kosttillskott.

Kan Jang 100 ml?

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

Relaterade inlägg: