Kan man ge Fragmin fel?

Kan man ge Fragmin fel?

Kan man ge Fragmin fel?

Fragmin ska inte användas om du har eller har haft något av följande tillstånd: Om du är allergisk mot dalteparin, heparin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Trombocytopeni (minskat antal blodplättar i blodet). Din läkare har talat om för dig om du lider av detta.

Varför intramuskulärt?

Intramuskulära injektioner En intramuskulär injektion innebär att läkemedlet sprutas in i en muskel. Därifrån tas det verksamma ämnet upp i blodet. Sedan sprids det i kroppen till det ställe det ska verka. Kortison och många vacciner är exempel på läkemedel som du kan få intramuskulärt.

Vart sprutar man in Testo?

Tar du sprutor är det vanligast att du tar dem var tionde till var tolfte vecka, men det är individuellt och avgörs av hur din kropp tar upp och reagerar på testosteron. Det är den som skriver ut recept på hormoner som ser till att dosen passar just dig. Injektioner brukar ges i sätesmuskeln, det vill säga i rumpan.

Hur man tar en Fragminspruta?

Tryck på kolven och spruta långsamt in allt Fragmin som finns i sprutan. Innan du drar ut nålen helt, dra ut den till hälften och räkna till fem. Därefter drar du ut hela nålen. Gnid inte huden efter injektionen.

Hur snabbt går Fragmin ur kroppen?

Behandlingen pågår tills patienten är mobiliserad, i allmänhet 5-7 dagar eller längre. Det finns erfarenhet av förlängd trombosprofylax med Fragmin upp till fem veckor efter operationen (se avsnitt Farmakodynamik).

Är det farligt att spruta upp vatten i snippan?

Att spruta upp vatten i slidan påverkar inte förmågan att bli gravid och du har inte heller förstört något. Däremot kan vattnet ta bort slidans naturliga skydd mot infektioner. Det kan också göra att slemhinnorna i slidan blir torra och irriterade. Tvätta alltid bara utsidan av underlivet.

Relaterade inlägg: