Vad har man för rättigheter och skyldigheter som hyresgäst?

Vad har man för rättigheter och skyldigheter som hyresgäst?

Vad har man för rättigheter och skyldigheter som hyresgäst?

Du ska vara aktsam och se till att lägenheten är ren och fin samt fri från skadedjur. Skulle en skada uppstå på grund av att du är oaktsam ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skadan. Du är anmälningsskyldig av alla skador som uppkommer i din lägenhet och måste anmäla dessa till din hyresvärd.

Hur blir man av med en hyresgäst?

Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet. Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen. Det betyder att du ska lämna uppsägningen till hyresgästen på ett sådant sätt att du vet eller kan utgå från att den verkligen har nått honom eller henne.

Vad gäller för hyresvärd?

Hyresvärdens skyldigheter Hyresvärden ansvarar för att lägenheten fortsätter att vara i sådant skick under hyrestiden, om man inte har avtalat om något annat. Hyresvärden är vidare skyldig att med jämna mellanrum utföra sedvanliga reparationer på lägenheten.

Vilket ansvar har en hyresvärd?

Hyresvärdens skyldigheter Hyresvärden ansvarar för att lägenheten fortsätter att vara i sådant skick under hyrestiden, om man inte har avtalat om något annat. Hyresvärden är vidare skyldig att med jämna mellanrum utföra sedvanliga reparationer på lägenheten.

Hur många varningar innan vräkning hyresrätt?

Ur Jordabalken framgår således inte någon slags minimigräns för antalet varningar som hyresvärden måste utdela innan avhysningsprocessen kan påbörjas. Det är alltså inte sant att det krävs mer än en varning för att avhysa en hyresgäst vid störningar.

Relaterade inlägg: