Vad händer om man bryter mot upphovsrätten?

Vad händer om man bryter mot upphovsrätten?

Vad händer om man bryter mot upphovsrätten?

Om man inte följer bestämmelserna Den som framställer kopior på ett sätt som strider mot bestämmelserna i upphovsrättslagen riskerar att dömas för brottet intrång i upphovsrätten, ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Får man fotografera hus och byggnader utan tillstånd?

6. Får man fotografera hus och byggnader utan tillstånd? Svar: Att fotografera byggnader, vare sig de är offentliga eller privata, är tillåtet enligt lagen så länge fotografen befinner sig på allmän plats. Fotografierna får sedan användas i trycksaker och andra tvådimensionella former.

Vilka saker kan inte skyddas av upphovsrätt?

Det krävs en viss verkshöjd, alltså originalitet, för att verket ska få ett upphovsrättsligt skydd. Det som skyddas är alltid den utformning som exempelvis en journalist har gett en text. Idéer, nyheter eller faktauppgifter som framkommit genom research skyddas inte av upphovsrätt.

Får man måla av andras foton?

Ordet ”konstverk” inkluderar även fotografier. Detta innebär i ditt fall att du som utomstående därmed inte får lov att teckna eller måla av ett fotografi, trots att det sker för din uppdragsgivares privata bruk. Sådan exemplarframställning får alltså bara göras av person själv för dennes eget privata bruk.

Får man fotografera byggnader?

Man får fritt fotografera byggnader på allmänna platser. Även en byggnad kan vara ett upphovsrättsskyddat verk. En upphovsrättsskyddad byggnad får fotograferas fritt, men användningen av bilderna i kommersiella syften, exempelvis i reklam, begränsas av regler för marknadsföring.

Relaterade inlägg: