Kan man sälja sin kropp till forskning?

Kan man sälja sin kropp till forskning?

Kan man sälja sin kropp till forskning?

Helkroppsdonationer är en ovärderlig resurs för medicinsk utbildning och utveckling. De flesta i Sverige som vill donera sin kropp kan göra det och på så sätt komma läkarvetenskapen till nytta.

Hur många Omtentor KI?

Högskolorna får inte heller begränsa hur mycket som helst. Om examinationen är något sorts prov måste det finnas minst fem tillfällen för omtenta.

Vad är mitt studentkonto?

Ditt studentkonto består av ett användarnamn (KI ID) och ett lösenord, samt en e-postadress. Med studentkontot kan du använda följande KI-tjänster: Canvas – webbaserad lärplattform. E-post – alla studenter på KI får en student-e-postadress.

Hur många gånger har man rätt till Omtenta?

Det antal tillfällen som en student får göra ett prov eller en praktik är i princip obegränsat. Universitetet och högskolor kan dock själva besluta om en begränsning om lärosätena bedömer att obegränsat antal tillfällen leder till ett orimligt resursslöseri.

Vad är min Studentmail?

Din studentmail är universitetets kontaktväg till dig. Du vet väl att du kan koppla din studentmail till ett annat e-postkonto, så att du inte missar något viktigt! Instruktioner för att vidarebefordra e-posten hittar du under vanliga frågor och svar.

Vad är ett eduID?

eduID är en federerad identitet – en användaridentitet som kan användas inom flera olika organisationer eftersom man har enats kring hur identiteter ska hanteras. Grundidén är att en given användare som autentiserat sig hos en organisation per automatik kan bli autentiserad hos en annan som ingår i federationen.

Relaterade inlägg: