Vilken är den vanligaste typen av CP skada?

Vilken är den vanligaste typen av CP skada?

Vilken är den vanligaste typen av CP skada?

Cerebral Pares delas in i tre huvudgrupper: Spastisk CP är vanligast och innebär en förhöjd muskelspänning i hela eller delar av kroppen och ett svårkontrollerat rörelsemönster. Dyskinetisk CP innebär att barnets rörelser är ofrivilliga och att barnet inte kan kontrollera musklernas spänning.

Vad är CP störd?

Vid cerebral pares påverkas förmågan att röra sig. Det beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder. Besvären finns kvar hela livet. Cerebral pares förkortas oftast med CP.

Hur länge lever man med CP skada?

Många vuxna med CP lever idag ett långt liv, men svåra funktionshinder ökar risken för tidig död och mer än 1/3 av de med grava CP- skador dör före 30-årsåldern (4-5). Under pe- rioden ökade dock överlevnaden för personer med grav CP med fem år (6).

Vad är Diplegi?

Vid diplegi förekommer den förhöjda muskelspänningen över hela kroppen, benen är mest drabbade. Diplegi orsakas ofta av att barnet har fått en hjärnblödning i samband med en mycket tidig födsel, delvis att barnet har blivit strypt av navelsträngen i en kort till lång tid.

Är CP en funktionsnedsättning?

Omkring hälften av alla barn med cp har en intellektuell funktionsnedsättning. Den kan vara lindrig, måttlig, svår eller mycket svår. Oavsett begåvningsnivå kan man ha problem med koncentration och korttidsminne.

Vad är grav cp-skada?

Cerebral Pares förkortas CP och är en form av hjärnskada som kan uppstå innan två års ålder. Skadan kan ske under graviditeten, när man föds eller under första levnadsåren. Skadan leder till sämre kontroll över musklerna. Symtomen kan lindras av behandling, träning och av att kroppen växer och utvecklas.

Varför får man cp skada?

- Den vanligaste orsaken till CP-skador är en händelse under fosterlivet som skadar hjärnan. Den kan bero på en infektion hos mamman, hjärnblödningar hos fostret, tillväxthämning på grund av att man inte får tillräcklig näring via moderkakan eller andra händelser under fostrets utveckling.

Är CP-skada ärftligt?

Det är ett rörelsehinder som orsakats av en hjärnskada, som oftast inträffat före två års ålder. Skadan kan inträffa innan födseln, under förlossningen eller senare när barnet är fött. En CP-skada är sällan ärftlig, utan påverkas av yttre faktorer.

Vad är spastisk pares?

Hereditär spastisk parapares är ett samlingsnamn för en stor grupp ärftliga, neurologiska sjukdomar. De kännetecknas av långsamt ökande muskelspänning och muskelförsvagning i underbenen och fötterna, ofta i kombination med andra symtom. Symtomen, svårighetsgraden och hur sjukdomen utvecklas varierar mycket.

Är CP skada en diagnos?

Misstanke om CP-skada uppstår när ett barn har en avvikande motorisk utveckling. Man är förstås särskilt uppmärksam om det finns riskfaktorer i sjukhistorien. Vid barnkliniker finns ofta en mottagning för barn med komplikationer under graviditet eller förlossning.

Hur märker man cp skada?

CP upptäcks i de allra flesta fall tidigt i livet. Vid allvarliga CP-skador märks att något är annorlunda redan vid födseln. Föräldrar kan märka att barns förmåga att röra sig inte utvecklas som den ska. Cerebral pares kan också upptäckas av barnavårdscentralen när de undersöker barn.

Får man säga cp skada?

För om cp var inneordet på 1970-talet avlöstes det av damp på 1980-talet för att sedan följas av den växande neuropsykiatriska diagnosfloran. Utvecklingsstörd eller förståndshandikappad och cp-skadad verkar vara bestående skällsord som tål tidens tand. Som alltid fungerar.

Är CP skada ärftligt?

Det är ett rörelsehinder som orsakats av en hjärnskada, som oftast inträffat före två års ålder. Skadan kan inträffa innan födseln, under förlossningen eller senare när barnet är fött. En CP-skada är sällan ärftlig, utan påverkas av yttre faktorer.

Hur många barn föds med CP skada?

Cerebral pares (cp) är den vanligaste orsaken till rörelsenedsättning hos barn och drabbar ungefär två av 1000 barn som föds i Sverige varje år. Cp beror på att hjärnan har fått en skada någon gång före två års ålder. En del får knappt synbara svårigheter och kan både gå och klara sig självständigt.

Relaterade inlägg: