Vad händer om det inte finns pengar på kontot?

Vad händer om det inte finns pengar på kontot?

Vad händer om det inte finns pengar på kontot?

Betalningsmottagaren kan göra ytterligare uttagsförsök om det saknas pengar på kontot - upp till tre försök under max tre vardagar efter förfallodagen. Banken kan i vissa fall godkänna en betalning även om det saknas full täckning på kontot. Kontrollera med din bank vilka villkor de tillämpar.

Hur många gånger försöker banken dra pengar?

Banken gör två försök att dra beloppen via autogiro. Första försöket görs på förfallodagen. Finns det inte täckning på kontot gör banken ett nytt försök nästkommande vardag.

Kan man ta tillbaka en överföring?

Om du misstänker att ett köp är bedrägligt eller att pengar skickats eller tagits emot bedrägligt kan du bestrida transaktionen. Du kan avbryta vissa betalningar som du har gjort med Google Pay.

Hur kan man se vart pengarna kommer ifrån?

Har du satt in pengar på någon annans konto av misstag, exempelvis för att du skrivit fel kontonummer i internetbanken eller förväxlat ett bankgironummer, ett plusgironummer eller ett mobilnummer när du använder Swish, ska du kontakta din bank direkt. Banken kan hjälpa dig med att ta reda på vart pengarna har skickats.

Vad har banken rätt att fråga?

Vem beslutar vad bankerna ska fråga? – Det gör bankerna själva. Lagen ger bankerna rätt att fråga om kundernas affärsverksamhet, orsaken till att banktjänsterna används, ägarförhållanden, ekonomisk ställning, varifrån pengarna kommer och betydande offentliga uppdrag. Bankerna får inte fråga onödiga saker.

Relaterade inlägg: