Vad kostar det att göra en platta på mark?

Vad kostar det att göra en platta på mark?

Vad kostar det att göra en platta på mark?

En bra betongplatta på mark hamnar oftast i prisintervallet 10: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. En pålad fribärande betongplatta hamnar oftast i prisintervallet 13: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. Priserna är endast ett cirka pris och gäller från ovankant singel, dvs.

Varför isolera betongplatta?

Genom att isolera marken utmed sockeln minskas värmeförlusterna genom betongplattan. Markisoleringen läggs horisontellt ut från grundkonstruktionen runt hela byggnaden.

Hur mycket kostar det att gjuta en betongplatta?

Räkna med någonstans runt 400-700 kr/kvadratmeter betongplatta i arbetskostnad. Detta är alltså den del av kostnaden som du får göra ROT-avdrag på (det ska givetvis specificeras från entreprenören i offert och faktura vad som är arbetskostnad).

Vad kostar en lastbil med betong?

Vad kostar det att beställa en betongbil En betongbil inklusive betong för en normal villagrund kostar cirka 20 0 kr beroende på storleken på betongplattan.

Måste man ha bygglov för betongplatta?

Krävs bygglov för gjutning av betongplatta? Det första som du bör ta reda på, är om du behöver bygglov för ditt byggprojekt. I de allra flesta fall behöver man söka bygglov hos kommunen, men det finns undantag. Det kan vara om du till exempel ska bygga mindre än 15kvm.

Hur vet man om man har isolerad platta?

Det enklaste sättet att ta reda på om det finns isolering under betongen är att se över dokument om huset. Idag byggs hus oftast med en isolering mellan betongen och dräneringen. Isoleringen gör att värmen från huset inte försvinner ned i marken, betongen hålls varm och golven torra.

Hur lång tid tar det att göra en grund?

En mindre grävning kan uppskattas mycket grovt till c:a 20 timmar (c:a 2,5 dagar för en enklare grund) och upp till en hel vecka för ett lite mer krävande markarbete. Det skulle ge en kostnad på 13 000 kr upp till över 30 000 kr. Ta dessa siffror som riktmärken och inte fakta.

Vad kostar 1 ton cement?

Vad kostar cement för betong på säck En säck om 25 kg som räcker till cirka 13 liter bruk / betong kostar ungefär 40 kr.

Relaterade inlägg: