Måste man lämna garanti?

Måste man lämna garanti?

Måste man lämna garanti?

Det är alltid frivilligt för dig att lämna garanti. Eftersom det är frivilligt att lämna garanti så är det upp till dig att bestämma hur länge garantin ska gälla. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Du kan också utforma garantin så att en viss egenskap hos varan garanteras.

År garanti frivilligt?

En garanti är ett löfte att det du köper ska fungera under en viss tid. Garantin kan lämnas av företaget du köpt varan eller tjänsten av eller av någon annan part, till exempel tillverkaren. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut.

Vem ansvarar för garantin?

En garanti kan ges av den som säljer varan, tillverkar den eller importerar den. På basis av garantin ansvarar tillverkaren och importören för fel enligt samma principer som säljaren.

Hur lång tid har du på dig att reklamera en vara som du inte år nöjd med avancerad läsare?

Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet anses du ha klagat i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, om du inte har en garanti som gäller ännu längre.

Hur gör man vid dolda fel?

Kontakta säljaren Vill du klaga på ett dolt fel kontaktar du säljaren. Det finns inga krav på hur du ska klaga på felet, men vi rekommenderar att du kontaktar säljaren skriftligen. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis.

Relaterade inlägg: