Måste man ha regulator till gasolgrill?

Måste man ha regulator till gasolgrill?

Måste man ha regulator till gasolgrill?

En gasregulator krävs till alla gasoldrivna produkter så som gasolgrillar, stekhällar, pizzaugnar eller terrassvärmare. Det är viktigt att du då och då kontrollerar din slang och regulator. Speciellt viktigt är det när du tar fram din gasoldrivna produkt från vinterförvaringen.

Varför regulator gasol?

Regulatorn kommer fungera bättre i låga temperaturer och när temperaturen är låg. Genom regulatorn justerar du gasflödet och ser till att effekten är på en optimal nivå. Primus gas förvaras i trycksatta gasbehållare. Trycket är som högst i en ny behållare och minskar med användning.

Varför Reduceringsventil?

Trycket i en gasolflaska är mycket högre än det gasoltryck som de flesta gasolapparater är avsedda för. Trycket i en gasolflaska vid +20 C är ca 8.5 bar och skall du ansluta en hushållsapparat för inomhus bruk skall den ha ett gasoltryck på 0.03 bar och måste därför ha en reduceringsventil.

Hur vet man hur mycket gasol som är kvar?

Hur vet jag hur mycket gas som finns kvar i en gasolflaska? Väg flaskan för att få reda på hur mycket gas som finns kvar. Flaskan är märkt med dess egenvikt, eller taravikt, som dras av från den sammanlagda vikten. Skillnaden är mängden gas som finns kvar i flaskan.

Hur lång Gasolslang kan man ha?

Gasolslangen får inte vara hur lång som helst (se tabell nedan).
Flaska-reduceringReducering-förbr.
Bostad1 m1,5 m
Husvagn0,7 m1,5 m
Båt0,7 m1,5 m
Offentlig miljö1 m1,5 m

Vad är det för tryck i gasolflaska?

I flaskan förekommer gasolen trycksatt i vätskeform. Trycket i en gasolflaska beror på omgivningstemperaturen, men är normalt mellan 7 och 9 bar.

Hur lång Gasolslang får man ha till grillen?

Gasolslangars längd får ej överstiga 1,5 meter. Vid längre avstånd skall gasolrör anslutas till flaskorna. Endast SIS-godkända slangar och rör får användas. Gasolslangen bör bytas åtminstone vartannat år för att undvika sprickbildning.

Vad gör en reduceringsventil?

högt tryck in i systemet. Ventilen reducerar trycket som finns före ventilen till önskat värde efter ventilen. Med en reduceringsventil kan man med andra ord få ett konstant, lågt vattentryck.

Vad är det för tryck i en gasolflaska?

I flaskan förekommer gasolen trycksatt i vätskeform. Trycket i en gasolflaska beror på omgivningstemperaturen, men är normalt mellan 7 och 9 bar.

Hur vet man om gasolen är tom?

Väg flaskan för att få reda på hur mycket gas som finns kvar. Flaskan är märkt med dess egenvikt, eller taravikt, som dras av från den sammanlagda vikten. Skillnaden är mängden gas som finns kvar i flaskan. En kompositflaska är genomskinlig, så du kan lätt se hur mycket gas som finns kvar.

Hur lång slang får man ha till gasolgrill?

Gasolslangars längd får ej överstiga 1,5 meter. Vid längre avstånd skall gasolrör anslutas till flaskorna. Endast SIS-godkända slangar och rör får användas. Gasolslangen bör bytas åtminstone vartannat år för att undvika sprickbildning.

Relaterade inlägg: