Vad är ett medelhavsklimat och vad trivs bra att odlas där?

Vad är ett medelhavsklimat och vad trivs bra att odlas där?

Vad är ett medelhavsklimat och vad trivs bra att odlas där?

Medelhavsklimatet, med sina varma, torra somrar och milda regniga vintrar, är lämpligt för odling av många grödor. Särskilt frukt och grönsaker, som druvor, oliver, tomater och apelsiner. Områden längre bort från ekvatorn har normalt ett kallare klimat.

Vad kallas Vegetationstypen runt Medelhavet?

Såväl lövträd som barrträd är vanliga med det gemensamma att de klarar sommarens torka bra. Exempel på sådana träd är olivträd och cederträd. Vegetationstypen är vanlig runt Medelhavet varför macchia (vegetationszonen) ibland kallas för Medelhavsklimat.

Vad innebär tropiskt klimat?

Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Mycket regnskog här. Ett tropiskt klimat präglas av rik nederbörd och höga medeltemperaturer, minst 18 °C varje månad. Subtropisk zon: Klimatzoner norr och söder om den tropiska zonen.

Vad kan man hitta för arter i Medelhavet?

  • Fjärsing. Utbredning vid Medelhavet: Frankrike, Spanien, Italien, Kroatien och Grekland. ...
  • Portugisisk örlogsman. Utbredning vid Medelhavet: Förekommer i hela Medelhavet. ...
  • Brunbjörn. Utbredning vid Medelhavet: Grekland, Spanien, Kroatien, Turkiet och Italien. ...
  • Rockor. ...
  • Svarta änkan. ...
  • Egyptisk kobra. ...
  • Malariamygga. ...
  • Vithaj.

Vilka länder ligger i den subtropiska zonen?

Subtropiskt klimat finns vid Medelhavet och Svarta havet. Här ligger länder som Portugal, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, Grekland och Bulgarien. Här är somrarna varma och torra medan vintrarna är korta och milda.

Hur var klimatet på stenåldern?

Den började för 11 500 år sedan. I och med att det blev varmare så smälte isen som täckte Sverige och människor kunde börja leva här. Landskapet var från början kargt men så småningom växte lövskog upp. Temperaturen i Sverige steg långsamt och för mellan 50 år sedan nåddes den högsta medeltemperaturen.

Relaterade inlägg: