Hur räknar man ut ekvationer med parenteser?

Hur räknar man ut ekvationer med parenteser?

Hur räknar man ut ekvationer med parenteser?

En enkel ekvation med parentes kan se ut så här: 3( 6 + 2x) + 32 = 86 Vi börjar med att multiplicera 3 med faktorerna inne i parentesen. 18 + 6x + 32 = 86 2:a steget är att förenkla så långt det går. 50 + 6x = 86 Därefter löser vi ekvationen.

Hur man räknar ut ekvationer?

Att lösa en ekvation betyder att vi hittar värden på variabler så att ekvationens vänstra led blir lika med ekvationens högra led. Den här ekvationens vänstra led är x + 5 och dess högra led är 12. Att lösa den här ekvationen innebär att vi hittar ett värde på variabeln x som gör att x + 5 blir lika med 12.

Hur löser man en ekvation med två variabler?

Man kan göra det på följande sätt.

  1. Identifiera okända värden och ge dem variabelnamn.
  2. Ställ upp olika samband mellan variablerna.
  3. Bilda ett ekvationssystem av sambanden.
  4. Lös ekvationssystemet och tolka resultatet.

Hur får man bort en parantes?

Borttagande av parenteser Man kan säga att om man har en parentes med ett minustecken framför, så byts tecknet på alla termer inom parentesen när man tar bort parentesen, medan tecknen inom parentesen inte ändras om det finns ett plustecken framför parentesen.

Hur förklarar man algebra?

Tanken bakom algebra är att kunna beskriva storheter som längd, tid, hastighet och vikt med hjälp av bokstäver, så att vi kan teckna förhållanden mellan olika storheter, utan att känna till de exakta värdena på dem. Men hjälp av algebran kan man bestämma värden till det tidigare okända.

Relaterade inlägg: