Hur räknar man kilometerersättning?

Hur räknar man kilometerersättning?

Hur räknar man kilometerersättning?

Om du använder din egen bil för en arbetsresa, betalar arbetsgivaren en skattefri kilometerersättning för användningen av din egen bil. Ersättningsbeloppet fastställs i Skatteförvaltningens årliga beslut. År 2022 är grundbeloppet på kilometerersättningen 0,46 euro/km (0,44 euro/km år 2021).

Hur mycket kan man få i reseersättning?

Avdrag - Resor till och från arbetet För resor med egen bil beräknas dina utgifter till 18:50 kronor per mil. För resor med förmånsbil beräknas dina utgifter till 6:50 kronor per mil om bilen går på diesel och till 9:50 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol).

Hur mycket ska man betala per mil?

För trots att du fått beviljat om att få milersättning för bil så kan summan variera beroende på vilken bil det gäller. Är du anställd på ett företag och kör din egen bil i olika sammanhang under tjänst så har du rätt att få en utbetalning på 18.5kr/ körd mil från din arbetsgivare.

Hur räknar man ut milersättning 2022?

Milersättning och bilersättning 2022 för tjänstebil/förmånsbil och privatbil

  1. 18:50 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel)
  2. 6:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel.
  3. 9:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t. ex. bensin eller etanol).

Hur beräknas Bensinförmån?

Du betalar 1 200 kronor till din arbetsgivare, vilket motsvarar drivmedlets marknadsvärde för din privata körning. Drivmedelsförmånen är beräknad till 1 440 kronor (1 200 x 1,2). Du ska då beskattas för drivmedelsförmån på 240 kronor (1 440 kr – 1 200 kr).

Relaterade inlägg: