Måste man ha en brevlåda?

Måste man ha en brevlåda?

Måste man ha en brevlåda?

Om du bor i ett villa- eller radhusområde i tätort ska postlådan i första hand placeras i en lådsamling eller vid respektive fastighets tomtgräns efter brevbärarens färdväg. En lådsamling består av flera postlådor som är samlade på samma plats. Brevbärarens färdväg planeras av PostNord.

När tömmer posten brevlådan?

Sista minuten-brevlådorna, dvs den brevlåda med sista tömning har sen tömning 18:00. I övrigt är de vanligaste tömningstiderna kl. 13:00 och kl. 9:00.

Kan man ha Kivra om man är under 18 är?

Är du under 18 år och inte har ett mobilt BankID måste en av dina vårdnadshavare godkänna registreringen. Blankett för vårdnadshavares godkännande får du från Kivras kundservice. Underskriven blankett skickas till Kivra som registrerar dig och informerar om hur du får tillgång till ditt e-lönebesked.

Kan post komma fram samma dag?

Inom fyra vardagar. Vardagen efter inlämningsdagen utom i vissa geografiska riktningar (pdf) (2 dagar). Inom tre vardagar.

Har PostNord nyckel till min brevlåda?

Behov av ny nyckel Om du har förlorat nyckeln till din fastighetsbox behöver du kontakta din fastighetsägare eller hyresvärd, beroende på om du bor i bostads- eller hyresrätt. Läs om hur fastighetsboxar ska utformas och placeras.

Får brevbärare köra på trottoaren?

1. Posten ska följa gällande trafikregler, som säger att inget fordon – inte heller cyklar – får framföras på gångbanor som trottoarer. Brevbärarna får inte heller köra upp och ner vid brevlådan.

Får föräldrar ta barns lön?

Föräldrarna får inte ta ut och använda pengar som står på den omyndiges bankkonto. En omyndig som disponerar över sina egna pengar kan fråntas den rätten av föräldrarna. Om barnet har fyllt 16 år måste dock överförmyndaren ge sitt tillstånd till detta.

Får man öppna sina barns post?

Det är även förbjudet att olovligen öppna post ställd till omyndiga, exempelvis sina barn. Undantag gäller om barnet inte kan öppna eller läsa brevet själv. I undantagsfall kan man slippa straff om gärningen utförs vid fara för liv, hälsa och egendom eller vid ett av rättsordningen skyddat intresse.

Relaterade inlägg: