Hur ska man i första hand skydda sig mot fall?

Hur ska man i första hand skydda sig mot fall?

Hur ska man i första hand skydda sig mot fall?

Vid fallrisker ska man i första hand använda gemensamma fallskyddsanordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Om det inte är möjligt, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Får man jobba på tak utan utbildning?

Ingen som inte har kunskap om taksäkerhet och arbete på tak bör någonsin beträda ett tak på en högre byggnad på egen hand. De yrkesverksamma som behöver vistas på taket bör ha utbildning i hur man arbetar säkert på tak, samt ha med sig erforderlig personlig skyddsutrustning såsom kroppssele och fallskyddslina.

Får man jobba på tak utan sele?

Från Arbetsmiljöverkets inspektion den 4 maj förra året. Besöket slutade med ett förbud och hot om vite på 50 000 kronor. Förbudet gällde arbete på en höjd över två meter utan att i första hand använda fast fallskydd. Endast vid enstaka kortvariga arbeten var det okej att använda personlig skyddsutrustning.

Vad gäller vid arbete på hög höjd?

När jobbet innebär klättring upp till hög höjd, krävs det läkarintyg som visar att arbetstagaren har tillräckligt god hälsa för att klara påfrestningen. Sådana arbetsuppgifter kan vara särskilt riskabla för dem som har till exempel diabetes eller hjärtbesvär.

Vad krävs för att jobba på tak?

När du arbetar på ett brant tak kan skyddsräcken både behöva vara högre än 1 meter och ha särskilt skydd som förhindrar att man kan falla igenom räcket. Vid vissa arbeten behöver du även använ da en personlig fallskyddsutrustning utöver skyddsräcket. Skyddsräcken ska monteras enligt bruksanvisning.

Är ensamarbete tillåtet?

Ensamarbete är inte tillåtet om det bedöms vara riskfyllt. Om det inte går att undvika ensamarbete, ska arbetsgivaren göra en risk- och säkerhetsanalys. Risk- och säkerhetsanalysen är underlag för att bedöma om ensamarbete är lämpligt.

Relaterade inlägg: