Hur begraver man hinduer?

Hur begraver man hinduer?

Hur begraver man hinduer?

Alla vuxna hinduer skall kremeras. Barn under ett år samt präster skall jordbegravas. Kistan dekoreras med en chadder, blommor och swastika tecken.

Hur ser en hindu på livet efter döden?

Synen på döden Själen (atman) återföds antingen högre upp i kastsystemet eller lägre ner, beroende av den karma som människan samlat på sig under livet. Slutmålet är att sluta återfödas, att lämna kretsloppet (Samsara). Då uppnår man enligt hinduismen moksha, vilket innebär att själen blir ett med världssjälen Brahman.

Vill hinduer bli?

Målet som hinduerna strävar efter är att bli befriade och återförenas med det gudomliga och inte behöva återfödas på nytt.

Hur hanteras dödsfall inom hinduismen?

Hinduerna upplever att det i allt och överallt finns en gudomlig kraft, Brahman, världssjälen som aldrig kan dö eller förstöras. Människans själ (atman) är en del av världssjälen. Vid döden befrias själen från kroppen och den flyttar över i en ny kropp som just ska födas, i ett evigt kretslopp.

Vilka är de centrala tankegångarna inom hinduismen?

Buddhismen har sitt ursprung i hinduismen men Buddha kom att omtolka centrala tankar inom hinduismen. Det som finns kvar är tankarna kring kretsloppet och karma. Det som försvunnit, eller fått annan betydelse, är Gud, världssjälen, själen och själens befrielse.

Relaterade inlägg: