Vad gäller för nationalparker och naturreservat?

Vad gäller för nationalparker och naturreservat?

Vad gäller för nationalparker och naturreservat?

Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta din kommun eller länsstyrelse för att få information.

Vad är en nationalpark och vad gäller där?

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen. Nationalparker kan också grundas för att skydda kulturlandskap.

Får man ha hund på Kungsleden?

Det är tillåtet att under hela året ha kopplad hund på vägar och markerade leder samt i omedelbar närhet till turiststationen och Abiskojaurestugorna. färdas med motorbåt på Torneträsk.

Får man cykla i nationalpark?

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Får man ha hund i fjällen?

Ta gärna hunden med dig på fjället men vissa regler gäller: Enligt allemansrätten ska hund hållas kopplad under tiden 1 mars - 20 augusti. Djurlivet är då som känsligast för störningar från även den fredligaste och snällaste sällskapshund.

Relaterade inlägg: