Vad händer om man går ur facket?

Vad händer om man går ur facket?

Vad händer om man går ur facket?

Det första du ska vara medveten om är att om du går ur facket så kan du inte längre få hjälp av facket om en konflikt med arbetsgivaren skulle uppstå. Du förlorar också alla de försäkringar som du omfattas av genom facket. Det kan till exempel röra sig om hemförsäkring eller sjukförsäkring som ingår i fackavgiften.

Varför har vi fackföreningar?

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin situation och sina rättigheter på arbetet. Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren.

När ska man förhandla med facket?

Du är skyldig att förhandla med facket i följande fall: Vid beslut om viktigare förändring av verksamheten. Vid arbetsbrist. Vid övergång av verksamheten från en arbetsgivare till en annan (till exempel vid försäljning av verksamheten).

Vad kan en fackförening hjälpa till med?

Ett medlemskap i facket ger dig alltså en trygghet både ekonomiskt och juridiskt och arbetsrättsligt. Du har alltid någon att vända dig till om du behöver råd och stöd när det gäller ditt jobb, avtal, lagar, arbetsmiljö och rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare.

Vad ska förhandlas med facket?

Det kan gälla större investeringsbeslut, långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, personalpolitiska frågor, inrättande av arbetslokaler eller röra sociala frågor som anses vara en viktigare förändring. Även beslut som en facklig organisation typiskt sett vill förhandla ska omfattas av förhandlingsskyldigheten.

När kan facket hjälpa mig?

Facket kan hjälpa dig som behöver råd och stöd kring frågor som handlar om din anställning. De flesta fackförbunden erbjuder en jourtelefon dit deras medlemmar kan ringa och ställa frågor och ta ditt ärende vidare. Du kan också få hjälp från din lokala fackförening på din arbetsplats.

När är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facket?

Du är skyldig att förhandla med facket i följande fall: Vid beslut om viktigare förändring av verksamheten. Vid arbetsbrist. Vid övergång av verksamheten från en arbetsgivare till en annan (till exempel vid försäljning av verksamheten).

Vad är en viktigare förändring och när bör förhandlingen aktualiseras?

Vad som är ”viktigare förändring” kan variera mellan olika arbetsgivare. Generellt kan man säga att arbetsgivaren är förhandlingsskyldig i frågor där man typiskt sett bör räkna med att fackförbunden vill ha möjlighet att förhandla. Exempel på viktigare förändring: Nedläggningar av hela eller delar av verksamheten.

Kan man få hjälp av facket?

Facket kan hjälpa dig som behöver råd och stöd kring frågor som handlar om din anställning. De flesta fackförbunden erbjuder en jourtelefon dit deras medlemmar kan ringa och ställa frågor och ta ditt ärende vidare. Du kan också få hjälp från din lokala fackförening på din arbetsplats.

Relaterade inlägg: