Vad betyder Svartlistan?

Vad betyder Svartlistan?

Vad betyder Svartlistan?

Du kan lägga till nummer på listan över oönskade kontakter via kontakterna i telefonen eller manuellt. På enheter med Android 9 och senare läggs numret automatiskt till i kontaktlistan på din enhet när du lägger till ett nummer i svartlistan.

Vem ger ut svarta listan?

Svarta listan har varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser i författningarna alltsedan den gavs ut första gången 1988. Ordlistan ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen och har utarbe- tats av granskningskansliets språkexperter.

Hur blockerar man ett nummer på Huawei?

Blockera eller avblockera ett telefonnummer

  1. Öppna appen Telefon .
  2. Tryck på Mer Samtalshistorik .
  3. Tryck på ett samtal från numret som du vill blockera.
  4. Tryck på Blockera/rapportera spam.

Vem ger ut svarta listan årligen?

Svarta listan är en sammanställning över företag som inte följer ARN:s beslut. Den publiceras två gånger årligen av Sveriges Konsumenters tidning Råd och Rön och baserar sig på offentliga uppgifter som finns hos ARN.

Kan man blockera ett telefonnummer?

Öppna telefonappen. Tryck på ikonen "i" bredvid numret du vill blockera. Tryck på menyikonen med två punkter längst upp till höger. Välj Lägg till i svartlista.

Kan man överklaga ARNs beslut?

Du kan inte överklaga Arns beslut i högre instans. Du kan begära omprövning hos Arn, men för att du ska få det krävs det att beslutet är uppenbart oriktigt eller att nya omständigheter har framkommit, och att du har giltiga skäl för att du inte har tagit fram dem tidigare.

Relaterade inlägg: