Får man bygga på Lantbruksenhet?

Får man bygga på Lantbruksenhet?

Får man bygga på Lantbruksenhet?

Svar. Lantbruksfastigheter behöver inte söka bygglov för ekonomibyggnader, dvs byggnader som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet på gården som tex. maskinhallar eller hölador. En stuga avsedd att bo permanent i eller ha som fritidsboende är inte en ekonomibyggnad och därför bygglovspliktig.

Vad räknas som maskinhall?

1947:1). Maskinhallar och djurstallar är typiska byggnader som inte kräver bygglov, men om anläggningarna exempelvis används till uppställning av husvagnar eller båtar, alternativt hyrs ut som lagerlokaler är de bygglovspliktiga.

Vilka av följande åtgärder kräver en anmälan men inte bygglov?

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader.

Vad ska finnas med i en bygganmälan?

Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Vad behövs till bygganmälan?

Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Relaterade inlägg: