Var gäller parkeringstillstånd?

Var gäller parkeringstillstånd?

Var gäller parkeringstillstånd?

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Hur lång tid tar det att få parkeringstillstånd?

Det kan ta upp till fyra veckor att beslut. Det är därför viktigt att i god tid innan det gamla tillståndet går ut ansöka om ett nytt. I vissa fall där kommunen behöver begära in kompletterande uppgifter från den sökande, kan beslut ta mer än fyra veckor.

Får man stanna till på handikapplats?

Det är tillåtet att stanna för på- eller avstigning på en handikapp-plats, men en funktionshindrad person med parkeringstillstånd får problem.

Vem har rätt till parkeringstillstånd?

Vem som kan få tillstånd Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder eller en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. En psykisk funktionsnedsättning kan till exempel vara en fobi.

När får man stå på handikapp?

På en parkeringsplats för rörelsehindrade personer får du stanna för avstigning/påstigning, men inte parkera. Det är alltså INTE tillåtet att stanna på en parkeringsplats för rörelsehindrad och sitta kvar i bilen. Bilen räknas som parkerad både med och utan förare i bilen och kan bötfällas om den är felparkerad.

Hur länge får man stå på en handikapplats?

på markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade. På tilläggstavlan ser du hur lång tid du får parkera. Om det inte finns någon tilläggstavla är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.

Vad kostar det att stå på handikapparkering?

Parkeringsreglerna för rörelsehindrade med tillstånd är dessutom mycket generösa. Man får, förutom att stå på själva handikapp-platserna, även ställa bilen på gågator och upp till 24 timmar på platser där det råder parkeringsförbud. Dessutom är det gratis.

Relaterade inlägg: