Vem ansvarar för att iordningställa skyddsrum?

Vem ansvarar för att iordningställa skyddsrum?

Vem ansvarar för att iordningställa skyddsrum?

Vem iordningställer skyddsrummen? – Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats.

Vem äger skyddsrummet?

Fastighetsägaren både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Skyddsrummet i mitt hus är cykelförråd.

Vem underhåller skyddsrum?

Ansvaret för att underhålla skyddsrum 1 § Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.

Vad gäller om man har skyddsrum?

I fredstid får rummen användas som vanliga lokaler, men ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet och det kan bli dyrt att inte ha koll på läget vid en skyddsrumskontroll av ansvarig myndighet.

Hur gör man ett skyddsrum?

Utrymmen som ska fungera som skyddsrum har vissa krav på sig:

  1. Väggar och tak måste vara minst 350 millimeter tjocka. ...
  2. Det ska finnas genomforsling av luft, det vill säga ett intag och ett uttag, som kan stängas av i händelse av en gasattack.
  3. Det ska finnas vatten och ett avlopp.

Hur säkra är skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. Men i fredstider används skyddsrummen till annat.

Relaterade inlägg: