Får bonden ta i första draget?

Får bonden ta i första draget?

Får bonden ta i första draget?

Placering och rörelsemönster. I början av partiet är de vita bönderna uppställda på andra raden och de svarta på sjunde. Bonden kan i ett drag bara röra sig ett steg framåt men får inte slå ut en motståndarpjäs i den riktningen. I första draget kan den också gå två steg om inget blockerar dess väg.

Hur stavas schack?

Schack är ett av de äldsta och mest spridda spelen. Det har troligen sitt ursprung i Indien på 500-talet och nådde Europa via Persien och Arabvärlden. Namnet "schack" härstammar från det persiska ordet shah, som betyder "kung". De nuvarande reglerna kom till i Spanien på 1400-talet, med några få undantag.

Vad heter det dubbelslag där både torn och kung flyttas?

Rockad är ett specialdrag i schack där man i ett drag flyttar kungen och ett av tornen.

Måste man säga schack?

När en spelare hotar att slå kungen i nästa drag kan denne säga schack. Detta är dock frivilligt, och förekommer relativt sällan i tävlingspartier. När kungen står i schack måste spelaren göra ett drag som hindrar schacken.

Hur stor mark för att få jaga?

För att erhålla jakträtt inom ett vvo krävs att man äger mark av jaktlig betydelse, i regel jordbruks- eller skogsmark om minst 5 hektar. Vilka marker som har jakträtt i området framgår av Länsstyrelsens beslut om bildande.

Relaterade inlägg: