Hur mycket måste man vara borta för att förlora CSN?

Hur mycket måste man vara borta för att förlora CSN?

Hur mycket måste man vara borta för att förlora CSN?

Om du har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN. I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till frånvaron och skolan kan då välja att inte rapportera till CSN. Det kan till exempel handla om sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl.

Vad händer om man hoppar av en kurs CSN?

De bidrag och lån som du fått utbetalt fram till att du avbryter studierna får du vanligtvis behålla. Om du fått bidrag och lån utbetalt som gäller för tiden efter du hoppat av din utbildning, kan du behöva betala tillbaka dessa pengar.

Hur länge kan man pausa sin utbildning?

Så ansöker du om anstånd med studier Du får skjuta på din studiestart högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tidsperiod. Om du är antagen som reserv kan du inte beviljas anstånd med studier.

Hur många procents frånvaro för indraget studiebidrag?

Fler elever blir av med studiebidraget Den tidigare gränsen för indraget bidrag var 20 procents frånvaro, men sedan årsskiftet dras studiebidraget i stället in om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen.

Hur många procent giltig frånvaro?

Hög frånvaro = mer än 10 procent frånvaro registrerad under senaste månaden, giltig eller ogiltig. Giltig frånvaro = sjukdom eller ledighet som har beviljats av mentor eller rektor. Ogiltig frånvaro = frånvaro från undervisningen utan giltigt skäl.

Vad händer om man inte klarar en kurs på universitetet?

Om du inte har klarat tillräckligt många poäng eller kurser, så behöver du läsa in det som saknas för att kunna få studiemedel eller studiestartsstöd på nytt. I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl, till exempel om du har varit sjuk eller om dina studier påverkats av coronapandemin.

Relaterade inlägg: