Vad kostar det om man förlorar en rättegång?

Vad kostar det om man förlorar en rättegång?

Vad kostar det om man förlorar en rättegång?

Eftersom huvudregeln enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken är att den part som tappar målet får betala motpartens rättegångskostnader, kan en tvist kosta dig i vart fall 300 000 kronor om du tappar målet.

När behöver man inte betala rättegångskostnader?

Målsägande (dvs den som blivit utsatt för brottet) eller någon annan som har anmält brottet kommer aldrig behöva betala för rättegångskostnaderna.

Vad händer om man förlorar rättegång?

Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

Vad räknas som rättegångskostnader?

Rättegångskostnad utgörs av parts egna kostnader och kostnader för eget ombud varav arvode till denne för biträde i allmänhet är den största posten. I egna kostnader ingår ersättning för parts eget arbete med målet, utlägg for resor och uppehälle och ersättning till vittnen och sakkunniga som part åberopat.

Vem betalar advokatkostnader i tvistemål?

Rättegångskostnader. Den part som förlorar en tvist ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

Relaterade inlägg: