Vad är ett tvångsskifte?

Vad är ett tvångsskifte?

Vad är ett tvångsskifte?

Ett tvångsskifte innebär att skiftesmannen bestämmer hur arvskiftet ska gå till, vilket endast aktualiseras när det är omöjligt för dödsbodelägare att komma överens om arvsfördelningen. I de fall en boutredningsman har utsetts ansvarar denne för arvskiftet.

Vad kostar det att anlita en skiftesman?

Kostnaden för en skiftesman varierar kraftigt, och beror på hur komplicerad ekonomin är i dödsboet, vem tingsrätten utser, och om det finns andra svårlösta frågor att ta tag i. Det är inte ovanligt att summan landar på mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Kan man neka arvskifte?

Alla arvtagare behöver skriva under en arvskifteshandling. Om någon arvtagare nekar att skriva under denna kan man begära att en skiftesman utses. Denna medlar mellan parterna i den mån det går. Om en arvtagare ändå inte vill gå med på skiftet kan skiftesmannen besluta om ett tvångsskifte.

Vem betalar för skiftesman?

Om dödsboet ställts under förvaltning av en testamentsexekutor blir denne utan särskilt beslut även skiftesman. Det är dödsboet som betalar kostnaderna för skiftesmannen.

Hur kan ett arvskifte se ut?

När ni skiftar boet så kallas det att ni gör ett arvskifte. Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Om ni är överens kan ni fritt skifta boets tillgångar efter de värden som ni själva bestämmer. Ett arvskifte kan alltså ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen.

Hur gör man ett arvskifte själv?

Om det finns flera arvingar ska du dokumentera vem som ska ärva vad, i en så kallad arvskifteshandling. Du kan skriva arvskifteshandlingen på egen hand eller anlita en annan person eller jurist. Alla som ärver ska skriva under dokumentet som nu är ett avtal. Avtalet visar att ni är överens.

Relaterade inlägg: