Hur länge kan man ha en sträckning?

Hur länge kan man ha en sträckning?

Hur länge kan man ha en sträckning?

En mindre muskelbristning läker oftast på ett par veckor. Låt bli att belasta den skadade muskeln under några dagar, men fortsätt att röra på den. Det gör att blodcirkulationen i muskeln ökar och skadan läker fortare.

Vad händer i kroppen när man sträcker på sig?

Det kan vara genom att muskeln spänns och drar ihop sig (kontraheras) i ett utsträckt läge eller genom ett trauma eller slag mot muskeln. Symtomen är lokal smärta och svaghet i muskeln. Ofta resulterar bristningen i en blödning i muskeln, vid större muskelbristningar är det vanligt med ett hematom, ett blåmärke.

Varför sträcker man sig?

När muskeln utsätts för överbelastning kan det leda till en muskelbristning eller sträckning dvs. att en eller flera muskelfibrer går av. Muskelbristning är en vanlig idrottsskada.

Hur länge gör en muskelsträckning ont?

En liten muskelbristning läker oftast av sig själv med hjälp av vila, utan att du behöver kontakta sjukvården. Sök vård om du drabbas av en större bristning som exempelvis orsakar ett stort blåmärke eller en kraftig svullnad. Du bör även söka vård om smärtan inte har minskat efter ett par dagar.

Kan en sena läka?

När en trasig hälsena läker ihop är det framför allt kollagenfibrer som återbildas. Först ligger de lite huller om buller i senan, men med tiden lägger sig varje fiber i belastningsriktningen. – Belastar man senan för lite läker den långsammare, det tar alltså längre tid att få tillbaka rörelseförmåga och bra funktion.

Hur lång tid tar de för en sena att läka?

Sammanfattningsvis kan sägas att det tar lång tid för en sena att läka och därför kan rehabiliteringstiden bli lång från 3 månader till 12 månader beroende på skadans art. Forskning har visat att all vävnad måste belastas för att bli starkare1.

Hur länge ska man vila vid muskelbristning?

Muskelbristningar läker ofta av sig själva inom några veckor med hjälp av vila och minskad belastning. Det är däremot viktigt att så fort som möjligt försiktigt börja använda muskeln när smärtan och svullnaden har minskat något. Du behöver successivt stärka muskeln med olika rörelser och muskelövningar.

Hur kan man förebygga en sträckning?

– För att förebygga att drabbas av en sträckning ska du ha en successiv återgång till träningen och inte gå från noll till hundra. När du inte har tränat under en längre tid försvagas musklerna och det kan va en bidragande orsak till sträckning. Vid akuta muskelsträckningar ska du behandla efter PRICE-principen.

Hur förebygger man att sträcka sig?

Gör dynamiska stretchövningar och rör på dina viktigaste leder. Undvik att träna hårt flera dagar i rad, och lyssna på kroppen. Öka träningen gradvis om du börjar om igen efter ett längre uppehåll. På lång sikt kan det vara bra att stärka de muskler som har drabbats av en bristning.

Hur vet man om en muskel gått av?

Vanliga symptom vid muskelbristning: ömhet och svullnad runt muskeln. blödning under huden som orsakar blåmärke. nedsatt kraft och stelhet i muskeln. om muskeln har gått av helt kan du känna en liten knuta vid ena muskelfästet.

Relaterade inlägg: