Vilken religion i Kongo?

Vilken religion i Kongo?

Vilken religion i Kongo?

De flesta kongoleser är kristna. Ungefär halva befolkningen är katoliker. Under kolonialtiden verkade också flera protestantiska missionssamfund i landet. Kyrkorna drev även social verksamhet och byggde upp ett nätverk av sjukhus, kliniker och skolor.

Hur ser ekonomin ut i Kongo?

Men landet har länge präglats av ekonomisk skövling, vanskötsel och väpnade konflikter. Kongo är idag en av världens mest utblottade stater. Ökad efterfrågan på mineraler har dock gjort att tillväxten stärkts, även om den planat ut på senare år på grund av att världsmarknadspriserna har sjunkit.

Vad hette Kongo förut?

Fakta om Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa, officiellt Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo, DRK), är en stat i Centralafrika. Tidigare statsnamn har varit Fristaten Kongo, Belgiska Kongo, Kongo-Leopoldville, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo och Zaire.

Hur är det att leva i Kongo?

Med sina enorma naturrikedomar av framför allt mineraler kunde Kongo-Kinshasa vara ett av de mest välmående länderna i världen. Därtill finns väldiga tillgångar på vatten och skog. Men landet har länge präglats av ekonomisk skövling, vanskötsel och väpnade konflikter.

Hur tjänar man pengar i Kongo Kinshasa?

De viktigaste exportvarorna är diamanter, guld, koppar, kobolt, träprodukter, kaffe och råolja. Gruvindustrin står för 70 procent av exportintäkterna. Detta medförde att DR Kongo var ett av de afrikanska länderna som drabbades värst av finanskrisen år 2008.

Relaterade inlägg: