Hur blir man Serveringsansvarig?

Hur blir man Serveringsansvarig?

Hur blir man Serveringsansvarig?

Krav på den som är serveringsansvarig

  1. kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen.
  2. ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift.
  3. befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden.
  4. vara minst 20 år gammal.

Vad händer om man serverar alkohol utan tillstånd?

Du som personal bär ansvaret vid servering av alkohol och kan därmed bli personligt straffad med böter eller högst fängelse upp till 6 månader om du bryter mot lagen. I grövsta fall, kan sedan serveringsstället bli av med sitt tillstånd helt och hållet.

Vad innebär det att vara Serveringsansvarig?

Serveringsansvarig är den eller de personer som ditt företag har anmält till kommunen som ansvariga för serveringsstället. För att vara serveringsansvarig måste personen vara över 20 år och ges ansvar för serveringsstället när någon ur ledningen inte finns på plats.

Måste serveringsansvarig vara på plats?

Att tillståndshavare eller serveringsansvarig finns på plats Det ska alltid finnas en person på plats som ansvarar för alkoholser- veringen. Om tillståndshavaren själv inte är på plats ska det finnas en anmäld serveringsansvarig. Det är upp till tillståndshavaren att utse och anmäla serveringsansvariga till kommunen.

Hur gör man för att ha kontroll på gästerna så de inte dricker för mycket?

Serveringspersona- len bör även ha i åtanke att det är omöjligt att veta hur mycket en gäst har druckit innan denne/ denna kom in på restaurangen. Det ska alltid finnas ett utbud av alkoholfria drycker för den gäst som inte vill dricka alkohol.

Under vilka tider får den som har ett serveringstillstånd servera alkoholhaltiga drycker om kommunen inte beslutat annat?

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Vem utser serveringsansvarig person?

Det är upp till tillståndshavaren att utse och anmäla serveringsansvariga till kommunen. Den som är serveringsansvarig ska vara medveten om sitt ansvar och ska kunna ha kontakt med tillståndsenheten eller polisen vid tillsynsbesök. Att det är god ordning på serveringsstället.

Vad är exempel på yttre tillsyn?

Yttre tillsyn - besök på serveringsstället Den yttre tillsynen innebär att vi gör inspektioner på serveringsstället. Inspektionerna görs av personal från tillståndsenheten eller av inspektörer som de har utbildat. Ibland gör vi tillsyn tillsammans med andra myndigheter som skatteverket, räddningstjänsten och polisen.

Får du fråga gästerna om de önskar något mer att dricka innan du stänger baren?

6.22 Svar: Gäst får inte ta med eget vin. Se 6 kap. 9 § och Statens folkhälsoinstituts kommentarer till bestämmelsen. 6.23 Ange vilka påståenden som är riktiga respektive felaktiga: Du får a) strax innan serveringstiden är slut fråga om gästen önskar något mer innan restaurangen stänger.

Får man bjuda på alkohol i slutet sällskap?

För att servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Detsamma gäller som huvudregel också för servering till slutet sällskap. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Relaterade inlägg: