Vart ska batterier slängas?

Vart ska batterier slängas?

Vart ska batterier slängas?

Batterier lämnar du enklast i en så kallad batteriholk som finns på alla återvinningsstationer. Du kan också lämna dem i en samlare, på en återvinningscentral eller miljöstation. Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa soprum i flerbostadshus.

Hur ska man slänga batterier?

Batterier lämnar du enklast i en så kallad batteriholk som finns på alla återvinningsstationer. Du kan också lämna dem i en samlare, på en återvinningscentral eller miljöstation. Vissa butiker har också batteriholkar liksom vissa soprum i flerbostadshus.

Kan batterier gå ut?

Höljet agerar nämligen minuspol, vilket innebär att det förbrukas när batteriet laddas ur. Det kan leda till att elektrolyten läcker ut och skadar apparaten som batteriet sitter i. Kassera alltid begagnade brunstensbatterier genom att lämna in dem på återvinningsstationen.

Är vanliga batterier farligt avfall?

Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av zink och mangan. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan batterimassan antingen återvinns eller omhändertas som farligt avfall.

Hur ska man förvara gamla batterier?

Förvara batterierna så här: Förvara aldrig batterier ihop med metallföremål som gem, nycklar eller andra batterier (nya eller gamla). Måste du ha batterierna liggande hemma – tejpa för polerna med eltejp. Förvara nya batterier i sitt originalemballage eller tejpa för polerna om emballage saknas.

Relaterade inlägg: