Vem bor på Stockholms slott?

Vem bor på Stockholms slott?

Vem bor på Stockholms slott?

Välkommen till ett av Europas största och mest levande slott. Slottet är H.M. Konungens officiella residens och väsentliga delar av monarkins representation äger rum här, samtidigt som stora delar av slottet är öppet året om. Slottet är arbetsplats för Kungaparet och de ämbeten som ingår i Kungl. Hovstaterna.

Vilken stil är Stockholms slott?

BarockarkitekturKungliga slottet / Arkitektonisk stilBarockens arkitektur influerades starkt av antikens arkitektur. Viktiga karakteristika för barocken var att det skulle vara dramatiskt, rörelsefullt, tungt, pampigt och med många kontraster. Det skulle vara överväldigande och teatraliskt. Wikipedia

Hur många slott äger kungen?

De kungliga slotten i Sverige brukar avse de elva slott i svenska statens ägo som sedan början av 1800-talet innefattas av den kungliga dispositionsrätten.

Hur många bor på Stockholms slott?

Portal:Stockholm Interiört omfattar slottet för närvarande (2009) 1 430 rum, varav 660 med fönster. Förutom de kungliga bostadsvåningarna rymmer slottet representations- och festvåningar av olika slag, däribland Festvåningen, Stora gästvåningen och Bernadottevåningen.

Vad kallas Gustav Vasas Silverkammare?

E:s tjänstgöring i finansförvaltningens centrum koncentrerades med tiden alltmer till omvårdnaden om den avdelning av drätselverket, som var Gustav Vasas ögonsten: skattkammaren (silverkammaren) på Stockholms slott, vilken var inrymd i vad som länge kom att kallas »herr Eskils (ge)mak» och där bl. a.

Vem äger Rosendals trädgård?

Vem äger Rosendals Trädgård? Själva marken är en del av Kungliga Djurgården och Nationalstadsparken, men Rosendals Trädgård drivs sedan 1982 av en helt självförsörjande stiftelse, som arrenderar mark och byggnader av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Vilket slott bor Victoria i?

Haga slott i Hagaparken i Solna är residens för Kronprinsessan och hennes familj.

Hur många kungliga slott finns det i Sverige?

Det finns många vackra slott i Sverige, för att vara exakt finns det runt 160 stycken som är väl bevarade.

Relaterade inlägg: