Vad innehåller de olika delarna i Tripitaka?

Vad innehåller de olika delarna i Tripitaka?

Vad innehåller de olika delarna i Tripitaka?

De tre korgarna är följande :

  • Vinaya-pitaka ("Disciplinkorgen"), innehåller bland annat regler för munkar och nunnor.
  • Sutta-pitaka, innehåller lärdomar tillskrivna Shakyamuni Buddha, men även lärdomar tillskrivna hans lärjungar.
  • Abhidhamma-pitaka, en systematisering av buddhismens filosofi, metafysik, lärdomar, etc.

Vad står det i tripitaka?

Tripitaka (sanskrit) eller Tipitaka (pali) som betyder "tre korgar" är de heliga skrifter, som bildar buddhismens kanon.

Vad tror vajrayana på?

Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana. Vajrayana är en blandning av mahayanabuddhism och lokala folkliga traditioner.

Vad är tibetansk buddhism?

  • Lamaism, eller tibetansk buddhism som den också kallas, växte fram i Tibet på 600-talet e.Kr och är en speciell form av buddhism som har sina rötter i vajrayanabuddhismen. Lamaismen fick en särskild prägel efter att ha smält ihop med den lokala folktron på gudar, demoner och andar.

Vad står i centrum för buddhismen?

  • I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv.

När började buddhismen uppstå?

  • Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i Södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner.

Varför är buddhismen en religion utan någon gud?

  • Buddhismen tillhör en av världsreligionerna men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild som visar hur buddhisten ska leva. En filosofi och religion Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha.

Relaterade inlägg: