Hur sår man tall?

Hur sår man tall?

Hur sår man tall?

Såddpucken planteras ca 4 cm ner i marken. När den tar upp vatten och sväller når den upp till markytan. Plantera ungefär dubbelt så många puckar som rekommenderat plantantal vid plantering. Plantering av såddpuckar bör göras på våren, och senast vid midsommar.

Vad kostar Tallfrö?

Att köpa frön kostar från 5 000 ända upp till 30 000 kronor per kilo, normalt mellan 5 000 och 12 000 kronor och ett kilo tallfrö räcker till cirka tre hektar.

Hur mycket Tallfrö per hektar?

Det går åt runt 300 gram frö per hektar för tall och 150 gram för contorta.

Hur lång tid tar det för tall att gro?

De grobara fröna bildar plantor som du kan se senast två år efter fröfallet. På vegetationsrik skogsmark minskar markberedningens gynnsamma effekt för groning och plantbildning markant efter 2 år och bäst förhållanden för plantbildning har du alltid samma år som markberedningen gjorts.

När får tallen sina kottar?

Kottarna växer och är mot slutet av sommaren 3-4 cm långa. Fröna, ca 20 st per kotte, mognar i mitten av september. Kotten skiftar färg från grönt till brunt när vattenhalten minskar och kotten blir mer tålig för låga temperaturer. Denna färgförändring sker senare i södra Sverige än i norra.

Hur många frön finns i en Tallkotte?

Ofta kan man höra hur det knäpper till när kotten öppnar sig. Det finns två frön bakom varje kottefjäll. Frönas frövinge gör att de kan snurra iväg som små helikoptrar och spridas ganska långt från moderträdet. Varje år produceras 370 miljoner skogsplantor på landets plantskolor.

Relaterade inlägg: