Vad innebär det att reklam är diskriminerande?

Vad innebär det att reklam är diskriminerande?

Vad innebär det att reklam är diskriminerande?

Det innebär att reklam som uppmanar eller överser med någon form av diskriminering, inbegripet ras, nationalitet, härkomst, sexuell läggning, kön, ålder, funktionsnedsättning eller religion inte kan anses vara etisk enligt ICC:s regler.

Vad är det som är bra med reklam?

Bra reklam är reklam som ger mottagaren något i utbyte mot den uppmärksamhet reklamen kräver. Det kan vara underhållning, inspiration, kunskap eller igenkänning. Precis som produkter måste skapas med kundernas behov i fokus, måste reklamen skapas med målgruppens uppmärksamhet i kommunikationsögonblicket för ögonen.

Vad är könsdiskriminerande marknadsföring?

Som ordet antyder handlar det om att marknadsföra en vara eller en tjänst genom att objektifiera personer och att använda sig av stereotyper som har med deras genus att göra. Ett klassiskt exempel är bil-reklam som ”utsmyckas” med lättklädda eller till och med nakna kvinnor för att dra till sig blickar.

Vem gör Comviq reklam?

Tariq Alkhizais – mer känd som Karim efter sina snart fyra år i Comviqs reklamfilmer. Tariq Alkhizais spelar Karim i Comviqs reklamfilmer. Hans bakgrund som tystad journalist, OS-fäktare och flykting från Irak gestaltas i Comviqs nya sju minuter långa film. Syftet är att öka människors förståelse och tolerans.

Vilken av följande aktörer kan driva domstolsärenden om otillbörlig marknadsföring?

Marknadsföringslagen innehåller en generalklausul om otillbörlig marknadsföring. I generalklausulen föreskrivs att marknadsföring skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Vilken lag gäller för könsdiskriminerande reklam?

Könsdiskriminerande reklam anses skyddas av tryck- och yttrandefriheten på grund av att sådan reklam innehåller värderingar och åsikter. När det handlar om reklam, förväntas det omfattas av marknadsföringslagen, men lagen omfattar inte könsdiskriminerande reklam.

Relaterade inlägg: