Vad är typiskt för en rundmask?

Vad är typiskt för en rundmask?

Vad är typiskt för en rundmask?

Rundmaskarna har så kallat hydrostatiskt skelett. Det innebär att kroppshålan är vätskefylld och har ett inre tryck som håller kroppen utspänd och verkar som mothåll till musklerna. I kroppshålan finns de slangformade könsorganen och i mitten ligger tarmen. Andnings- och cirkulationsorgan saknas.

Var lever plattmaskar?

De förekommer i havet, i sötvatten och till exempel i fuktig mossa eller förna. I marin miljö kan man finna dem mellan sandkornen på havsstränder, bland alger och i lera från djupare bottnar. Från Sverige är cirka 370 arter kända.

Hur ser en rundmask ut?

Utseende. Rundmaskar blir sällan över 1 millimeter stora, även om en del parasiterande arter kan vara allt från några centimeter upp till flera meter. De rör sig ormlikt i sinuskurvor. Musklerna växer längs med kroppen och är formade i fyra buntar som är placerade strax under kroppsväggen.

Hur vanligt är spolmask?

Den är ovanlig i Sverige. Smitta sker oftast utomlands, i områden där vattnet kan vara förorenat. Med läkemedel dör spolmasken och försvinner ur kroppen efter ett par dagar. Spolmasken påminner om en daggmask och är ofta 10–30 cm lång.

Vad lever daggmasken av?

På natten kryper daggmasken upp till ytan och drar ner löv och andra växtdelar i jorden som den sedan äter. När det har regnat fylls maskarnas gångar med vatten och många daggmaskar kryper då upp på marken. Där blir de ett lätt byte för grävlingar, fåglar och andra djur som gärna äter mask.

Relaterade inlägg: