Vad var viktigt under romantiken?

Vad var viktigt under romantiken?

Vad var viktigt under romantiken?

Romantiken uppstod som reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rådde inom kulturen under upplysningen. Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Romantiken vände sig även mot klassicismens regler.

Vad är mörk romantik?

Skräckromantik eller mörk romantik är en litterär undergenre till romantiken, som kretsar kring det irrationella, det demoniska och det groteska. Genren sammanfaller ofta med gotisk fiktion och har skuggat den euforiska romantiska kulturströmningen sedan begynnelsen.

Vad är speciellt med romantiken?

Romantikens egentliga definition är omstridd men det står klart att känslorna står i fokus över förnuftet. Romantiken kallades ofta en flykt från verkligheten och präglades av starka känslor och liknelser. Forskning och förnuft - som regerade under Upplysningen, romantikens föregångare - räckte inte längre till.

Vad skrev man om under realismen?

Den realistiska litteraturen satte vanliga människor och vardagliga händelser i centrum, till skillnad från romantikens litteratur som gärna skildrade undantagsmänniskor, ädla hjältar och demoniska skurkar. Man skildrade helst inte övernaturliga händelser, allt skulle kunna förklaras förnuftsmässigt.

Vad kännetecknar litteratur från romantiken?

Kärleken i romantikens litteratur var oftast omöjlig - i många fall handlade det inte ens om kärlek till en person utan kärleken var istället riktad mot känslan och upplevelsen istället för själva objektet (den som man var kär i).

Relaterade inlägg: