Varför vi använder sociala medier?

Varför vi använder sociala medier?

Varför vi använder sociala medier?

Varför sociala medier? Sociala medier ger möjlighet till medskapande, dialog, engagemang och interaktion med din målgrupp. Lyckas du nå ut med ditt innehåll kan ditt budskap spridas väldigt fort och till väldigt många. Du har också möjlighet att rikta din kommunikation till mycket specifika målgrupper.

Vad är det negativa med sociala medier?

Där förs det fram oro för och risker med att sociala medier kan ha en negativ påverkan och inflytande på ungdomars välmående. Bland de negativa riskerna nämner hon bland annat mobbning, hatfyllda budskap, förstärkning av stereotypa normer och ideal, självskadebeteende och självmord.

Hur mycket har sociala medier påverkat oss idag?

Sociala medier kan leda till ohälsa på grund av den ständiga information om kroppsidealet som sprids samt om det psykiska och fysiska idealet påverkas. Detta påverkar hälsan och leder till riskfaktor för stress (Carlsson, 2010).

Vilka använder sociala medier?

Nästan 90% av svenskar från 16 och uppåt är aktiva i sociala medier ”minst någon gång”. Den faktiska siffran är 89%. De som använder sociala medier varje vecka är 82%, och de som använder sociala medier dagligen är 74%.

Vad är egentligen sociala medier?

Om vi börjar med frågan om vad sociala medier egentligen är så kan man säga att det är ett samlingsnamn för olika digitala kommunikationskanaler där användarna kan kommunicera direkt med varandra med hjälp av text, bild, video och ljud.

Relaterade inlägg: