Vilka är de vanligaste yrkena i Sverige?

Vilka är de vanligaste yrkena i Sverige?

Vilka är de vanligaste yrkena i Sverige?

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 129 000 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 90 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är grundskollärare och butikssäljare i fackhandeln.

Hur många jobbar i byggbranschen?

Inom näringslivet som helhet fanns det 1.261.337 företag år 2020. Av dessa hade 110.832 sin verksamhet inom byggindustrin, vilket innebär att cirka 9 procent var verksamma inom denna näringsgren. Bland byggföretagen var det 87 procent som hade högst 4 anställda.

Hur mycket har en undersköterska i lön?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vart finns det mest jobb i Sverige?

Högst förvärvsintensitet finns i Habo kommun i Jönköpings län, där strax över 88 procent av de boende har ett jobb. Här startades det börsnoterade belysningsföretaget Fagerhult på 1940-talet.

Hur många jobbar i byggbranschen i Sverige?

Inom näringslivet som helhet fanns det 1.261.337 företag år 2020. Av dessa hade 110.832 sin verksamhet inom byggindustrin, vilket innebär att cirka 9 procent var verksamma inom denna näringsgren. Bland byggföretagen var det 87 procent som hade högst 4 anställda.

Hur många människor sysselsätter bygg och anläggningsbranschen?

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest utsatta för arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. Byggbranschen sysselsatte sammanlagt 242 000 arbetare år 2020, vilket är åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor.

Vad tjänar en undersköterska 2021?

28 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Relaterade inlägg: