Vilka fördelar finns det med solenergi?

Vilka fördelar finns det med solenergi?

Vilka fördelar finns det med solenergi?

Solenergi är en förnybar energikälla som inte kommer inte ta slut inom överskådlig tid. Solen är en effektiv energikälla som på bara några timmar avger mer energi än hela världen konsumerar på ett helt år. Sol är en hållbar energikälla som inte ger några utsläpp under värme- och elproduktion.

Får man energi av solen?

Solenergi är den energi som vi får från solen och grunden till allt liv på jorden. Oftast när man pratar om solenergi är det ett samlingsnamn för både solel och solvärme. Solens strålar kan nämligen ge oss olika typer av nyttor, beroende på hur vi använder det.

Hur räknar man ut Solarkonstanten?

Detta är vad man kallar solarkonstanten (1370 W/m2). Om vinkeln mellan ytan och riktningen till solen är i, så kommer effekten per kvadratmeter bli 1370*sini, dvs uppvärmningen blir mindre ju mindre i blir. solarkonstanten = 3/(4p*(149.6*109)2) = 1368 W/m2.

Vad är nackdelar med solenergi?

Trots att solenergi är en förnyelsebar källa och själva elproduktionen i sig inte bidrar till utsläpp finns det en del nackdelar. Den största nackdelen som det debatteras om är att tillverkningen och transporten av själva solcellerna faktiskt bidrar till relativt mycket utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Hur stor är Solarkonstanten?

medelvärde av den inkommande solstrålningen utanför atmosfären vinkelrätt mot solstrålarna. Solarkonstantens medelvärde är c:a 1375 W m-2 men den är egentligen inte konstant utan varierar med avståndet mellan jorden och solen med c:a ±3,3 %, eftersom jorden kretsar kring solen i en svagt elliptisk bana.

Hur mycket energi träffar jorden?

Från solen till jorden strålar konstant in cirka 1 kilowatt energi per kvadratmeter, vilket spritt över jorden motsvarar cirka 170 000 terawatt (1 0 watt). Vår konstanta energianvändning är en bråkdel av det, uppskattningsvis cirka 2,5 kilowatt per person.

Relaterade inlägg: