Vad har man sulfat till?

Vad har man sulfat till?

Vad har man sulfat till?

Många sulfater är viktiga industrikemikalier, exempelvis natriumsulfat och ammoniumsulfat. Sulfat används jämte sulfit vid framställning av pappersmassa av typen sulfatmassa.

Vad bleker man papper med?

Moderna metoder för blekning av pappersmassa är TCF (Totally Chlorine Free) och ECF (Elemental Chlorine Free). TCF innebär att pappersmassan bleks helt utan klor. Därför ger denna blekmetod inte några utsläpp av AOX. ECF innebär att massan bleks med klordioxid.

Vad luktar sulfit?

Sulfatmassafabrikerna är kända för att de luktar "sulfat". Det som luktar är bland annat olika svavelhaltiga gaser, till exempel svavelväte och metylmerkaptan. Sulfitmassafabrikerna släpper ut andra svavelhaltiga gaser som luktar "illa" på ett annat sätt.

Varför bleker klor?

Svar: Enkelt uttryckt är det så att man vid tillsatsen av syre eller klor förstör de molekyler som ger föremålen dess färg, och skapar nya, färglösa molekyler.

Vilket luktar skit sulfat eller sulfit?

Skogsindustrins lukter har gett upphov till talesätten "Det luktar pengar", samt "Sulfit luktar skit, sulfat luktar mat, fast tvärtom". Talesätten beskriver den ökning av luktproblem som uppstod vid övergång från sulfit- till sulfatprocess, men att inte heller sulfitprocessen är luktfri.

Varför luktar pappersbruk?

Massafabriker/pappersbruk Pappersbruk släpper ibland ut illaluktande gaser som påverkar omgivningen direkt. Lukten kommer ofta från H₂S som finns i brukets interna processvatten flöden. Dessutom orsakas lukt av bakterier som gror i det slutna cirkulerande processvattnet.

Är klor blekande?

Klor har länge använts som blekmedel, först för att bleka lin och senare för att bleka till exempel pappersmassa. Klorets blekande förmåga beror på att kloret reagerar med de ämnen som ger linfibrerna eller pappersmassan dess färg, och sönderdelar dem till färglösa ämnen.

Relaterade inlägg: