Vilka olika typer av muskler har vi i kroppen?

Vilka olika typer av muskler har vi i kroppen?

Vilka olika typer av muskler har vi i kroppen?

De tre muskeltyperna är:

  • Skelettmuskulatur.
  • Hjärtmuskulatur.
  • Glatt muskulatur.

Hur är glatt muskulatur uppbyggd?

Cellerna i den glatta muskulaturen är mononukleära och de ligger mycket tätt. De är orienterade i samma riktning vilket syns i längssnitt, i histologiska snitt ser man också hur kärnan är spiral/spolformad om snittet fixerats under kontraktion.

Vad heter baksidan av armen?

Underarmen (antebrachium) består av armbågsbenet (ulna) och strålbenet (radius). Genom två vridleder kan dessa två ben korsläggas vilket ger handen mycket stor rörelsefrihet. Handen (manus) kan uppdelas i handlov (carpus), mellanhand (metacarpus) och fingrar (digiti).

Varför kan jag inte sträcka ut armen helt?

Tennisarmbåge är smärta på utsidan av armbågen. Vanliga symtom vid tennisarmbåge är smärta i armbågen, att armen känns stel, och att det är svårt att sträcka ut armen och greppa tag i saker. Tennisarmbåge går ofta att lindra och behandla själv.

Vad är Quads?

Quadriceps femoris är kroppens största muskelgrupp och består av fyra muskelbukar: rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis och vastus medialis. Alla fyra fäster via knäskålen i Tibia, skenbenet. Vi pratar om vad svaga quads kan leda till för problem och hur du kan träna dem större.

Relaterade inlägg: