Vad kan det ha för betydelse för ditt arbete som vårdare att känna till personens diagnoser och medicinska behandling?

Vad kan det ha för betydelse för ditt arbete som vårdare att känna till personens diagnoser och medicinska behandling?

Vad kan det ha för betydelse för ditt arbete som vårdare att känna till personens diagnoser och medicinska behandling?

Oftast är det en stor fördel om vårdare och anhöriga har god kon- takt med varandra. Det ökar vårdarnas möjligheter att få viktig kunskap om den demenssjuka personen och de anhörigas möjligheter att vara delaktiga i vård och omsorg. Dessutom måste vårdaren förstås ha kunskap om personens demenssjukdom och dess symtom.

På vilka sätt kan omgivningens attityder påverka en äldre person med demenssjukdom?

Alla människor som bemöter eller tar ställning till demens och demensproblematik kommer ha attityder till demens. Dessa attityder kan baseras på okunskap men genom erfarenhet som kommer ur personlig eller professionell interaktion med individer med demensproblematik eller anhöriga kan dessa attityder förändras.

Vad är viktigt att tänka på i ditt bemötande när du tar kontakt och arbetar med en demenssjuk brukare patient?

Berätta inte för personen att hon/han uttrycker sig fel. Lyssna istället och försök förstå vad personen vill ha sagt. Upprepa vad personen säger för att om möjligt klargöra budskapet. Om personen säger något du inte håller med om, undvik att säga emot.

Vad är första tecken på Alzheimers?

Symtom

  • Du får problem med minnet och ditt språk påverkas. ...
  • Tänkandet och koncentrationen påverkas. ...
  • Tidsuppfattningen kan förändras. ...
  • Du kan känna dig orolig, nedstämd och få svårt att ta initiativ till att göra saker.
  • Det blir svårt att känna igen sig och att hitta, först utomhus, men senare också i det egna hemmet.

Hur ska man bemöta en patient?

Bemötande handlar om hur vi tar emot en patient, om kroppsspråk, om hur vi hälsar, tittar patienten i ögonen samt sitter eller står i förhållande till patient och närstående. Som grund för ett gott och respektfullt bemötande i vården tar många studier upp betydelsen av att vara artig, vänlig och hjälpsam.

Relaterade inlägg: