Vad menas med de globala målen?

Vad menas med de globala målen?

Vad menas med de globala målen?

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.

Vad menas med hav och marina resurser?

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning.

Vilka är FNS 17 globala mål?

Globala målen för hållbar utveckling

  • Mål 1: ingen fattigdom. ...
  • Mål 2: ingen hunger. ...
  • Mål 3: god hälsa och välbefinnande. ...
  • Mål 4: god utbildning för alla. ...
  • Mål 5: jämställdhet. ...
  • Mål 6: rent vatten och sanitet. ...
  • Mål 7: hållbar energi för alla. ...
  • Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Vad innebär globala målet 14?

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Vad är mål 14?

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

Vilka länder står bakom Agenda 2030?

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 193 länder världen över formulerat och antagit de globala målen. De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer.

Vilka har antagit Agenda 2030?

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 193 länder världen över formulerat och antagit de globala målen. De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer.

Hur går det för Agenda 2030?

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

Relaterade inlägg: