Är Skogsstyrelsen statlig myndighet?

Är Skogsstyrelsen statlig myndighet?

Är Skogsstyrelsen statlig myndighet?

En del av vår verksamhet är uppdragsverksamhet och benämns Skogsstyrelsens Produkter och tjänster. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen och är självfinansierad utan syfte att nå ekonomisk vinst. Motivet är att nå skogspolitiska och andra politiska mål, till exempel arbetsmarknadspolitiska.

Hur förkortas Skogsstyrelsen?

SKS, förkortning för Skogsstyrelsen.

Vad är skog för människor och djur?

  • Skogar är viktiga för människor, djur och livet på jorden. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken. Begreppet skog är synnerligen svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ofta citerad.

Vilka skogsområden står utan träd i skogen?

  • Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen. De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna. I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens.

Vad är skogsvetenskap?

  • Skogar tar upp och binder stora mängder koldioxid och produktionen av syre är en viktig förutsättning för djurens existens. Skogen har också en viktig ekonomisk betydelse för människan. Skogsbruk bedrivs över hela världen och den skogliga kunskapen sammanfattas i begreppet skogsvetenskap.

Relaterade inlägg: