Hur lever älgar på vintern?

Hur lever älgar på vintern?

Hur lever älgar på vintern?

Älgars lägre kroppstemperatur och hjärtfrekvens på vintern tyder på att det är deras sätt att spara energi under perioder med kallare klimat och begränsad tillgång till föda. – Resultaten är mycket intressanta och bidrar med ny kunskap om djurens anpassningar till sin omgivande miljö.

Vad gör älgar på dagen?

Till skillnad från de flesta hjortdjuren så lever älgar till största delen ensamma. De är dagaktiva och förflyttar sig stora sträckor per dygn. Älgar är oftast sävliga och rör sig långsamt men kan vid fara förflytta sig mycket snabbt och också uppvisa aggressivitet.

När tappar älgtjuren sina horn?

Älgtjuren fäller hornen i midvintertid varje år och redan efter någon månad börjar nya horn växa ut. Hornen växer från den så kallade rosenstocken.

Vår är älgen på vintern?

Älgarna söker sig ofta till dalgångar där snötäcket är tunnare och där de kan beta av årsskotten på lövträd som asp, vide och rönn, säger Caroline Lundmark. Älgarna är även kända för att beta sönder tallplantor under vintern, något som inte uppskattas av skogsägarna.

Vad är älgens viktigaste föda under vintern?

Tallen är normalt vinterföda men när skotten växer som snabbast i början av juni betas de av älg. Trots att älgen bara betar några gram från en tall så kan de orsaka svåra skador på tallen eftersom toppskottet ofta betas. Tallen blir busklik i stället för växa upp som ett rakstammigt träd.

Vad är en älgko?

Manliga älgar benämns älgtjur och bär horn större delen av året. Kvinnliga älgar benämns älgko och får inte horn.

Varför idisslar älgar?

Den är en idisslare och är anpassad till att äta framförallt örter och vedartade växter, precis som sin släkting rådjuret. Den viktigaste anpassningen till födan är mag-tarmkanalens funktion, eftersom växterna ofta är fiberrika och svåra att bryta ned.

Hur ofta tappar älgen sina horn?

Älgen tappar sina horn varje år! Endast tjurar har horn och de tappar dem varje vinter. Hornen växer tillbaka på våren och kan då växa 2 cm per dag!

Relaterade inlägg: