Vad är skillnaden mellan demens och Konfusion?

Vad är skillnaden mellan demens och Konfusion?

Vad är skillnaden mellan demens och Konfusion?

Konfusion: akut debut, fluktuerar under dagen. Demens: smygande förlopp, progressiv försämring. Medvetande och uppmärksamhet är bevarade hos dementa åtminstone i de första faserna.

Vad beror Konfusion på?

American Psychiatric Association (2000) beskriver två huvudsakliga orsaker till konfusion. Det är patientens medicinska tillstånd eller läkemedel eller en kombination av båda. Exempel på medicinska tillstånd som kan utlösa konfusion är sjukdomar eller skador i nervsystemet som t ex skalltrauma eller stroke.

Vad är konfusion och vad innebär det?

Konfusion innebär en störning av uppmärksamhet (minskad förmåga att fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet) och medvetenhet (nedsatt orienteringsgrad relativt omgivningen). Störningen kommer relativt plötsligt och fluktuerar under dygnet.

Vad är konfusion 1177?

En person som har ett förvirringstillstånd har svårt att tänka, göra saker och prata. Hen förlorar uppfattningen om tid och rum och kan ibland se eller höra saker som inte är verkliga. Förvirringstillstånd är vanligast hos äldre personer.

Vad kan vara orsakerna till konfusion hos äldre?

Det kan röra sig om infektioner, smärta, hjärtinfarkt, stroke eller stora operationer, men även enkla saker såsom förändrad läkemedelsdosering, miljöombyte, sömnbrist, förstoppning, överfylld urinblåsa eller bristande kost- och vätskeintag. Inte sällan är det en kombination av orsaker som bidrar till förvirringen.

Hur länge kan konfusion hålla i?

Akut konfusion kan vara i några timmar, dagar, eller veckor beroende på om de bakomliggande orsakerna kan åtgärdas och beroende på patientens generella status.

Hur hjälper man någon med vanföreställningar?

Kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning om du misstänker att din närstående håller på att få eller har en psykos. Du kan också kontakta en psykiatrisk mottagning direkt. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Relaterade inlägg: