I vilket land skiljer man sig mest?

I vilket land skiljer man sig mest?

I vilket land skiljer man sig mest?

USA sticker ut som landet med flest skilsmässor och korta äktenskap. Italien, där det är dyrt och juridiskt knepigt att skilja sig, hamnar i andra hörnet.

När är det dags att skilja sig?

Öppna bråk och konflikter kan vara tydliga tecken på att relationen är på väg att gå åt skogen. Men Anders Nyman pratar också om känslan av ett förlorat vi, då man börjar tänka på varandra som den andre och stereotyper. – När man ser på varandra som ”du är alltid si och du är alltid så”.

Vilka skiljer sig mest?

Rent generellt så är skilsmässor betydligt vanligare bland par med låg utbildning. Säkerhetspersonal är den yrkesgrupp som skiljer sig allra mest. Här ingår jobb som brandmän, väktare och kriminalvårdare. Drygt var fjärde person i de branscherna hade skiljt sig under den undersökta tioårsperioden.

När vet man att det är dax att skiljas?

Öppna bråk och konflikter kan vara tydliga tecken på att relationen är på väg att gå åt skogen. Men Anders Nyman pratar också om känslan av ett förlorat vi, då man börjar tänka på varandra som den andre och stereotyper. – När man ser på varandra som ”du är alltid si och du är alltid så”.

Vad ökar risken för skilsmässa?

Riskfaktorerna för skilsmässa eller separation är tydliga, enligt en studie av 160 000 par i Sverige. Att gifta sig vid unga år ökar risken, precis som att åldersskillnaden i relationen är stor. En annan riskfaktor är stor skillnad i utbildningsnivå, eller att båda har låg utbildning.

Relaterade inlägg: