Vad är skillnaden mellan ST läkare och specialistläkare?

Vad är skillnaden mellan ST läkare och specialistläkare?

Vad är skillnaden mellan ST läkare och specialistläkare?

ST-tjänstgöring är en förkortning som står för specialiseringstjänstgöring (ST) och är ett steg till att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd arbetar du som legitimerad läkare och har då möjlighet att söka en ST-tjänst.

Hur mycket jobbar ST läkare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201546 300 kronor48 100 kronor
201646 900 kronor48 800 kronor
201748 200 kronor49 300 kronor
201849 100 kronor50 500 kronor

Hur mycket tjänar en hyrläkare?

Om vi säger att bemanningsbolaget ger läkaren hela ersättningen motsvarar det en lön på 900 kr/h. Räknar vi på att heltid motsvarar 165 timmar per månad får en specialist i allmänmedicin en månadslön motsvarande 148 500 kr. Motsvarande beräkning för legitimerad läkare ger en lön på ca 121 700 kr.

Vem är ST läkare?

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST). Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver.

Hur mycket tjänar en röntgenläkare?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur lång är St tjänstgöring?

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST). Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver.

Hur mycket tjänar en kirurg i timmen?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en läkare i månaden?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vad gör en internmedicin läkare?

Internmedicin är specialister på att behandla patienter som är allvarligt sjuka i de stora folksjukdomarna. Våra patienter har ofta KOL, hjärtsvikt, diabetes eller infektioner. Många patienter har en kombination av flera sjukdomar vilket vi är extra kunniga i att hantera.

Vad är en Neonatalläkare?

Som neonatalläkare arbetar du på neonatalavdelningar där sjuka nyfödda barn vårdas samt för tidigt födda barn med varierande vårdbehov, från lättvård till intensivvård.

Relaterade inlägg: