Vad är Partialprotes?

Vad är Partialprotes?

Vad är Partialprotes?

En partiellt tandlös käke kan vara orsakad av en medfödd missbildning eller vara en följd av trauma eller sjukdom som karies eller parodontit. Om tandlösheten ger upphov till en funktionsstörning kan den rehabiliteras med en avtagbar partialprotes.

Kan man sova med protes?

Delprotes: Har du en delprotes (kvarvarande tänder) är det bäst att låta den sitta kvar i munnen även på natten. Eftersom delprotesen fäster och stöder sig mot tänderna finns en risk, speciellt om det blir ett längre uppehåll vid till exempel sjukdom, att protesen inte längre passar bra mot tänderna.

Vad är en Täckprotes?

En helprotes ersätter tänderna i en helt tandlös käke. En helprotes i överkäken fäster som en sugkopp i överkäken och gommen. En helprotes i underkäken vilar på den tandlösa käken. Den kan också knäppas fast på nedslipade tänder eller implantat och kallas då täckprotes.

Hur mycket kostar en benprotes?

Det innebär ingen kostnad för dig att köpa en protes. Vår protesmästare utarbetar en kostnadsberäkning av hjälpmedlet till betalaren, med vilken man ingår en betalningsöverenskommelse för tillverkning av protesen. I vissa fall har betalaren redan godkänt betalningsöverenskommelsen på grundval av sin egen bedömning.

Hur känns det att ha löständer?

I början kan det kännas ömt och man får ofta skav första tiden. Det kan även ta lite tid att lära sig prata som vanligt och tugga. I vissa fall får man acceptera och lära sig att skära maten i mindre bitar. Dessutom krävs det övning för att lära dig att kontrollera din protes med hjälp av muskulaturen i munnen.

Relaterade inlägg: