Vad är en hand?

Vad är en hand?

Vad är en hand?

hand i ordbok från 1870 Betydelse: Yttersta delen af armen på eii menniska, ifrån handleden till fingerändarna.

Vad består fingrarna av?

Ett ulnart finger består av tre rörben kallade falanger: Grundfalang (phalanx proximalis), mellanfalang (phalanx media) och ytterfalang (phalanx distalis). Varje ben består av ett skaft (corpus) och två extremiteter; den proximala och något större basen (basis) och det distala och mindre huvudet (caput).

Vad kallas sidan av handen?

Muskler som har sitt ursprung utanför handen (på överarmsben, armbågsben eller strålben) och fäster på handen, kallas handens extrinsicmuskler. Det finns fem stora muskler i handen och handleden som sitter på den anteriora (volara) sidan av underarmen.

Vad heter lederna i handen?

Leder. Fingerlederna (articulatio(nes) digitorum manus) förenar mellanhandens (metacarpus) ben (metakarpalben) med fingrarnas grundfalanger (phalanx proximalis) och dels lederna mellan de två distala falangerna (art. interphalangeae).

Vad betyder symbol med en hand?

Fatimas hand kallas även Hamsa hand och är både en arabisk och en judisk uråldrig symbol för beskydd. Att någon vakar över oss och skyddar oss från de onda ögat. Symbolen med ett öga inbäddat i en öppen handflata har haft flera namn genom tiderna, inklusive Hamsa, Fatimas öga eller Fatimas hand, Miriams hand mm.

Hur funkar handen?

Handen är ett finjusterat gripredskap och ett viktigt känselorgan som är sammansatt av ett sinnrikt system av hopkopplade ben, muskler, leder, ledband, senor, nerver och blodkärl. De kraftfulla musklerna i underarmen böjer fingrar och handled genom att dra i handens ben via långa, slanka senor.

Relaterade inlägg: